Homoseksuaalisuus ja esitutkinta Päivi Räsäsen kirjoituksesta

Yle uutisoi tänään: ”Päivi Räsäsen kirjoituksesta aloitetaan esitutkinta – Epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.” Uutistekstissä sanotaan mm.: ”Räsäsen kirjoitus ’Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi’ oli Raamattuun ja sen tulkintaan liittyvä, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskeva kannanotto. – – Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla.”

https://yle.fi/uutiset/3-11050903

Kirjoituksessani ”Suomi ja Homoseksuaalisuus” olevat raamatunkohdat osoittavat, että Jumalan silmissä (Raamattu on Pyhän Hengen, siis Jumalan, kirjoittama apostolien ja profeettojen välityksellä, 2. Tim. 3:15-16; 2. Piet. 1:21; 1. Piet. 1:10-12) homoseksuaalisuus on ”kauhistus”, siis kauhistuttava synti. Homoseksuaalit ”eivät saa periä Jumalan valtakuntaa”, ts. he joutuvat ”kärsimään iankaikkisen tulen rangaistusta”. Homoseksuaalisuus on Raamatun mukaan edelleen ”sydämen himo”, ”häpeällinen himo”, ”kiima”, ”riettaus”, ”villiintyminen” ja ”sopimattomien tekemistä”. Homoseksuaalit Raamatun mukaan ”häpäisevät omat ruumiinsa”, ”ovat kelvottoman mielensä vallassa”, ja heidän tulee ”kuolettaa” itsessään tuollainen ”kiihko ja paha himo”.

Raamatun mukaan myös ne, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden (siis esim. suuri osa Suomen kansaa ja maan johto), ovat myös ”kuoleman ansainneet” (Room. 1:32).

Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeissa 18-32 apostoli Paavali laajemminkin kuvaa naisen tekemän syntiinlankeemuksen (1. Moos. 3. luku) turmelemaa ihmiskuntaa. Nainen lankesi syntiin ja toi maailmaan synnin lisäksi synnin seuraukset: kuoleman, kärsimykset, sairaudet, perkeleen vallassa olemisen ja helvetin (siksi Jumala sanoo naisesta: ”Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen”, 1. Tim. 2:11-14).

Koko luonnollinen (= Kristuksessa pelastumaton) ihmiskunta on siis naisen ansiosta täydellisesti perkeleen ja synnin orjuudessa. Sellaiset orjat elävät kokonaan synnissä, vailla Jumalaa, ja muiden syntien ohella he harjoittavat myös homoseksuaalisuutta. Paavali sanoo kuvauksessaan (siis Room. 1. luvussa) syntiinlankeemuksen turmelemia ihmisiä edellä mainitun (homous ja sen olemus) ohella ”jumalattomiksi”, ”vääryyden tekijöiksi”, ”totuutta vääryyden vallassa pitäjiksi”, ”Jumalaa kunnioittamattomiksi”, ”ajatuksiltaan turhistuneiksi”, ”sydämeltään ymmärtämättömiksi ja pimeiksi”, ”tyhmiksi”, ”Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi muuttajiksi”, ”sydämensä himojen” harjoittajiksi, ”saastaisiksi”, ”Jumalan totuuden valheeseen vaihtajiksi”, ”luotua enemmän kuin Luojaa kunnioittaviksi ja palveleviksi”, (tässä välissä ”homoseksuaaleiksi”, ks. kuvaus yllä), ”Jumalan tuntemisesta luopuneiksi”, jotka (jakeet 29-32 suoraan Raamatusta:) ”ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

Voidaan hilata mieleen kysymys: Epäileekö valtakunnansyyttäjä tai Suomen kansa Jumalaa (siis Raamattua) kansanryhmää vastaan kiihottamisesta? Halventaako Jumala homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla? Aloittaako valtakunnansyyttäjä esitutkinnan Jumalan kirjoituksesta (Raamatusta)?

Repivätkö siis Suomi ja sen viranomaiset Jumalalta silmiä päästä? Onko Suomi jo täysin saatanan vallassa – Jeesus Kristus (Vapahtaja), Jumala, pelastuminen, autuus ja ikuinen elämä kokonaan maahan tallattuna (siis jopa kirkoissa)? Onko oikea ja ainoa Suomen vihollinen ja tuhoaja Suomi ja sen virkamiehet (ja etenkin Suomen naiset)?

Onko sokeus Suomessa täydellinen, aukoton?

Mitä itseeni tulee, niin sen tiedän varmuudella, että Suomen jumalaton ja julkisyntinen kansa ON nimenomaan ansainnut mainitun tuhoutumisen ja ikuisen hukkumisen. Ei siinä ole mitään epäoikeudenmukaista.

Eikä Raamattu anna ihmiselle mitään IHMISARVOA. Jumala heittää kaikki epäuskoiset ihmiset ikuiseen helvettiin, ”iankaikkisen tulen rangaistukseen”. Nykyiset ”ihmisoikeudet” ja ”ihmisarvo” ovat perkeleen oikeuksia ja perkeleenarvo, koska ihminen on luonnostaan täydellisesti perkeleen orja (naisen ansiosta).

”Joka ei usko (evankeliumia), se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16). Jumala tekee esitutkinnan, ei perkele (luonnollinen ihminen, perkeleen orja).

 

Suomi ja homoseksuaalisuus

Homoseksuaalisuus on Suomessa hyväksyttävää ja oikein,

https://yle.fi/urheilu/3-11048513

Jumalan edessä se on syntiä ja ”kauhistus”:

”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus” (3. Moos. 18:22);

”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13);

”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat EIKÄ MIEHIMYKSET (homoseksuaalit), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa” (1. Kor. 6:9-10);

”lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille – – miehimyksille (homoseksuaaleille) – -” (1. Tim. 1:9-10);

”Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, KIIHKO, PAHA HIMO ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha” (Kol. 3:5-6; jakeet Room. 1:26-27 ilmoittavat homoseksuaalisuuden kiihkoksi ja pahaksi himoksi);

”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät, heidän SYDÄMENSÄ HIMOISSA, HYLJÄNNYT SAASTAISUUTEEN, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät HÄPEÄLLISIIN HIMOIHIN; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat KIIMOISSAAN syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, RIETTAUTTA JA VILLIINTYMISESTÄÄN SAANEET itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän KELVOTTOMAN MIELENSÄ VALTAAN, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, VAILLA YMMÄRRYSTÄ, LUOTETTAVUUTTA, RAKKAUTTA JA LAUPEUTTA; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät” (Room. 1:22-32).

Yllä oleva Roomalaiskirjeen kohta osoittaa, että homoseksuaalisuus on himoa, saastaisuutta, kiimaa, riettautta, villiintymistä ja kelvottomuutta. Homoseksuaalisuus ei ole rakkautta, vaan homoseksuaalit ovat ”vailla rakkautta”. Se on saastaista himoa, riettautta.

Kyseinen Roomalaiskirjeen kohdan loppu ilmoittaa, että ne, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden, ovat kuoleman ansainneet. Virallinen Suomi (esim. linkin Yle) ja suuri osa Suomen kansaa hyväksyvät homoseksuaalisuuden, joten heitä odottaa kuolema, ikuinen helvetti.

Sodoma ja Gomorra olivat virallisen homoseksuaalisuuden paikkoja, lue 1. Moos. 19. luku. Jumala hävitti ne täydellisesti: ”Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta, ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden. – – Aabraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä, katseli Sodomaan ja Gomorraan päin ja yli koko lakeuden, ja katso, maasta nousi savu niin kuin pätsin savu. (jakeet 24, 25, 27, 28).

Viralliselle Suomelle (esim. linkin Ylelle) ja Suomen kansalle Jumala lähettää varoituksen:

”Ja hän (Jumala) poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät” (2. Piet. 2:6);

”samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään IANKAIKKISEN TULEN RANGAISTUSTA” (Juud. 1:7).

Tosin tiedän (kokemuksesta), etteivät virallinen Suomi (esim. Yle) ja Suomen kansan enemmistö kuule tuollaisia varoituksia. Kirjoitankin kommenttini lähinnä niille nuorille, joilla ei ole Jumalan sanan tuntemusta – että edes joku ehtisi vielä pelastua.