Yli puolet lapsista äpäriä tai tapetaan

Suomessa syntyi v. 2016 52 814 lasta, heistä 45% (n. 23 750) avioliiton ulkopuolella. Aborteissa tapettiin v. 2016 9 464 lasta. Yli puolet (53%) Suomen lapsista joko syntyy äpärinä tai tapetaan.